Uğurlu 7

Lucky 7

Artık alıştınız adımdan dolayı mıdır, yaratılışımdan dolayı mıdır bilinmez hikayelere bayılıyorum. O hikayeleri araştırmaya, bulmaya, dinlemeye aşığım ben. Hikayelerle besleniyorum sanki.

Bunlardan bir tanesi de yedi sayısının ki. Düşündükçe arkası geliyor ama şöyle bir sayarsam:

Haftada 7 gün, dünyada 7 kıta var 🙂

Hatta gök de 7 kat, gökkuşağı da…

Dünya’nın 7 harikası, sevdiğim hemen hemen bütün şehirlerin, söz birliği etmişçesine yedi tepesi var… (Mesela Roma, Lizbon, Barselona, Rio ve tabi ki İstanbul)

Mısır da Güneş Tanrısı Ra 7 ruhlu imiş, Tibet’te 7 Buda, Kızılderililerde de, Aborijinlerde de 7 mevsim varmış…

Büyük Ayı da 7 yıldızlı,

Müzikte de 7 temel nota var…

Ana rakamlar içinde, hiçbiri 7’ye tam olarak bölünemiyor ve sonucu her zaman sonsuz tekrarlardan oluşan ondalık sayılar oluyormuş. Demek ki sonsuzluk gibi bir sayı aynı zamanda 7.

İnsanın 7 çakrası, soyumuzun 7 göbeği var mesela.

Neden 7 mahalle ya da 7 düvel duyuyor birşey olunca ya da 7 kat el yakınımız oluyor?

Tamamlanmış olmak eşittir 7 diyor bazı kaynaklarda ve daha ilginci 7 yıllık döngülerden oluşuyormuş kader çizgisi.

Ve 7 kere düşüp 8 kez ayağa kalk diyormuş bir Japon atasözü…

Öykü

134 gün kala

İstanbul

699-Japanese-Proverb-Quote-Fall-down-seven-times-get-up-eight

You know I like stories may be because of my name, may be from another reason but I really like to search for stories, find and become a part of them. They are actually feeding me.

One of them is about number 7. Let me think about what I have about 7;

There are 7 days in a week and 7 continents 🙂

7 layers of the sky and rainbow has 7 colors.

There are 7 wonders of the world and all cities I like have 7 hills (like Rome, Lisbon, Barcelona, Rio and Istanbul of course)

Egyptian Sun God Ra has 7 souls and there are 7 buddhas in Tibet and 7 seasons in Red-indians and Aborigines.

Charles’ Wain has 7 stars,

There are 7 main music notes,

None of the main numbers can be divided into 7 and the result is always endless. So 7 is an eternal number 🙂

We have 7 chakras and 7 generations,

To be completed is equal to 7 according to some sources and the destiny has 7 years periods.

And a Japan proverb says : “Fall down 7 times and stand up eight…”

Öykü

134 days left

Istanbul