Avrupa / Europe

Gümüş Grisi Bir Asilzade / A Silver Grey Aristocrat

Avrupa, Afrika’nın kuzeyinde, Asya’nın batısında ve Atlas Okyanusu’nun doğusunda bulunan, dünyanın kapladığı alan itibariyle, en küçük ikinci kıtasıdır.

Avrupa, Sami dillerde “Erep” ya da güneşin battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara kadar süre gelen bu isim, Yunancada “Europa” olmuş ve Ege Denizi’ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir. Ayrıca mitolojide Finike kralı Agenar ile Telepassa’nın kızının da adıdır.

Avrupa geleneksel olarak Dünya’daki 7 kıtadan biri olarak düşünülmekle birlikte aslında Asya ile coğrafi açıdan bağlantılı bir kıtadır ve bazen Avrasya adı altında anılır. Avrupa’nın geleneksel tanımına göre Ural Dağları Avrupa’nın doğudaki sınırını oluştururlar.

************************************************************************************************************************************

Europe is the world’s second smallest continent by surface area, located in the north of Africa westers side of Asia and eastern part of the Atlantic Ocean.

In Semitic Languages “erep” means the side that sun goes down. This name become “Europe” from Phoenicians to the ancient Greek.

To the east and southeast, Europe is generally considered as one of the seven continents although it is geographically linked to the Asia and therefore it named as Eurasia sometimes. Generally the eastern boarder of Europe is Ural Mountains.

 

 

Places in Avrupa / Europe

Find More  

Information

Find More