Güney Amerika / South America

Gökkuşağının Peşinde / Following The Rainbow

Güney Amerika, Büyük Okyanus’un doğusunda, Atlas Okyanusu’nun batısında, Kuzey Amerika’nın güneyinde ve Antarktika’nın kuzeyinde bulunur. Güney Amerika alan sıralamasında dördüncü (Asya, Afrika ve Kuzey Amerika’dan sonra) ve nüfusta beşincidir.

Aynı zamanda, dünyanın en yüksek şelalesine (Angel Şelalesi), hacimsel olarak en geniş nehrine (Amazon Nehri) en uzun sıra dağlarına (And Dağları) ve yeyüzünün en kuru çölüne (Atakama Çölü), en geniş yağmur ormanlarına (Amazon Ormanları) ve en yüksek başkentine (La Paz, Bolivya) sahip olmasıyla coğrafi anlamda çeşitli özgülükleri bünyesinde barındırmaktadır.

*************************************************************************************************************************************

South America is bordered on the west by the Pacific Ocean and on the north and east by the Atlantic Ocean; North America and the Caribbean Sea lie to the northwest.

South America ranks fourth in area (after Asia, Africa, and North America) and fifth in population (after Asia, Africa, Europe, and North America.

Besides it welcomes the geographical diversities like; highest waterfall of the world (Angel Waterfall), largest river, as volume (Amazon), the highest mountain range (Ands) and the driest desert (Atacama), also broadest rain forest (Amazons) and the highest capital (La Paz, Bolivia)

Places in Güney Amerika / South America

Find More  

Information

Find More